چارتیسم خرمشهر داوطلب خرمشهر اردیبهشت انتخابات

چارتیسم: خرمشهر داوطلب خرمشهر اردیبهشت انتخابات داوطلبان رد صلاحیت ستاد انتخابات انتخابات شوراها پنجمین دوره انتخابات انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اجتماعی ملاحظات ایمنی هسته‌ای نباید فرآیند استفاده صلح‌آمیز از این فناوری را خدشه دار کند / نجفی

نماینده گروه ۷۷ در آژانس گفت: مسئولیت اولیه در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای به عهده کشورهای عضو است. 

ملاحظات ایمنی هسته‌ای نباید فرآیند استفاده صلح‌آمیز از این فناوری را خدشه دار کند / نجفی

نجفی: ملاحظات ایمنی هسته ای نباید فرآیند استفاده صلح آمیز از این فناوری را خدشه دار کند

عبارات مهم : آژانس

نماینده گروه ۷۷ در آژانس گفت: مسئولیت اولیه در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای به عهده کشورهای عضو هست.

به گزارش ایسنا، رضا نجفی، سفیر و نماینده دایم کشور عزیزمان ایران نزد ملل متحد در وین در نخستین روز نشست شهریورماه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مدیر گروه 77 در خصوص کارها جهت تقویت همکاری های بین المللی در زمینه تشعشات، حمل و نقل و ایمنی پسماندهای هسته ای ضمن اشاره به اهمیت ایمنی هسته ای در برنامه های صلح آمیز کشورهای عضو اظهار کرد که مسئولیت اولیه در زمینه ایمنی هسته ای به عهده کشورهای عضو است و افزود: ملاحظات در زمینه ایمنی هسته ای نباید فرآیند استفاده های صلح آمیز از فناوری هسته ای را خدشه دار کند.

ملاحظات ایمنی هسته‌ای نباید فرآیند استفاده صلح‌آمیز از این فناوری را خدشه دار کند / نجفی

وی در این زمینه از کمکهای آژانس به کشورهای در حال توسعه در عملیاتی نمودن برنامه های اتمی و ایجاد یا تقویت زیربناهای ایمنی هسته ای، ظرفیت سازی در نظامهای ایمنی کشورهای عضو تقدیر نمود و افزود: گروه 77، آژانس را تشویق می کند تا به تلاشهای خود در زمینه کمک به کشورها در توسعه ظرفیت ها و مهارتهای فنی در عرصه ایمنی هسته ای و نیز تقویت نظامهای ایمنی و زیرساختهای مورد نیاز در گسترش انرژی هسته ای ادامه دهد. همچنین گروه 77 از کارها آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تشعشات هسته ای و حفاظت از محیط زیست از جمله از طریق توسعه راهنماهای ایمنی و برگزاری کارگاههای آموزشی منطقه ای و نیز تقویت حفاظت در برابر تشعشعات اتمی در زمینه پزشکی تقدیر نمود.

در این نشست سفیر و نماینده دایم کشورمان در مقر شرکت ملل در وین در خصوص عنوان دیگر دستور کار این نشست تحت عنوان امنیت هسته ای و گزارش مربوطه در سال 2017 از سوی گروه 77 اظهار داشت: مسئولیت امنیت هسته ای نیز کاملاً با کشورهای عضو است و مهم است دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی بند 2 این گزارش را بر اساس موضع گروه 77 اصلاح نماید و افزود: ملاحظات مربوط به امنیت هسته ای نبایستی استفاده های صلح آمیز از فناوری هسته ای از جمله از طریق اجرای برنامه های همکاریهای فنی (TC) را خدشه دار نماید.

نماینده گروه ۷۷ در آژانس گفت: مسئولیت اولیه در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای به عهده کشورهای عضو است. 

نجفی تاکید کرد که نقش آژانس در تقویت امنیت هسته ای و دامنه فعالیتهای آن همانطورکه در تصمیمات شورای حکام و قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس تصریح شده، بایستی به وسیله کشورهای عضو تعیین گردد و مهم است بین فعالیتهای ارتقایی و غیر ارتقایی آژانس توازن برقرار گردد.

وی افزود: قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس بر نقش محوری آژانس در تقویت امنیت هسته ای در سطح دنیا و نیز هماهنگ نمودن فعالیتهای بین المللی در زمینه امنیت هسته ای تاکید نموده هست. در این راستا، گروه 77 از تلاشهای مستمر آژانس جهت ارایه کمک به کشورهای عضو در فرآیند ایجاد و تقویت ظرفیت سازی در کشورها در زمینه امنیت هسته ای تقدیر نمود.

وی گفت: با توجه به درخواستهای کشورهای عضو جهت حمایت آژانس در زمینه اطلاعات و امنیت رایانه ای، گروه 77 از تلاشهای آژانس در پاسخ به این درخواستها از طریق توسعه راهنمای امنیت هسته ای ، استمرار پروژه های تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی و نیز تبادل اطلاعات در زمینه اطلاعات تقدیر نمود.

ملاحظات ایمنی هسته‌ای نباید فرآیند استفاده صلح‌آمیز از این فناوری را خدشه دار کند / نجفی

سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در وین در زمینه توسعه منابع انسانی در رابطه با امنیت هسته ای اظهار داشت: گروه 77 از حمایت مستمر آژانس از فعالیتهای توسعه جامع منابع انسانی به منظور تضمین پایداری رژیم های امنیت هسته ای ملی استقبال می نماید. همچنین گروه 77 رضایت خود را از آموزش 2111 نماینده از 134 کشور و نیز آموزش الکترونیکی 1079 نماینده از 122 کشور از سوی آژانس را اعلام و از دبیرخانه آژانس درخواست نمود تا فعالیتهای خود در زمینه ظرفیت سازی در کشورهای عضو بویژه در کشورهای در حال توسعه را گسترش دهد.

واژه های کلیدی: آژانس | امنیت | ایمنی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog